Programma

Programma

 

Op zaterdag 22 juni a.s. vindt de vierde editie plaats van de Wormerveerse boekenmarkt. Rond het beeld van Keteltje op het Marktplein staan  rond de 30 marktkramen opgesteld waarmee enthousiaste particulieren hun overtollige boeken zullen aanbieden aan evenzo enthousiaste lezers. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat deze overzichtelijke en gemoedelijke boekenmarkt in een behoefte voorziet. Het aanbod is groot en gevarieerd en het publiek weet de markt te vinden. Het nabije buurtcentrum De Lorzie is de gehele dag open voor consumpties en toiletbezoek, er is een gezellig buitenterras ingericht en voor de kleintjes is een springkussen opgesteld. Gezelligheid troef dus in Wormerveer op zaterdag 22 juni tussen 10.00 uur ’s morgens en 16.00 uur ’s middags. Parkeren in de onmiddellijke omgeving gratis.

Dit jaar hebben wij de Boekenmarkt Wormerveer verbonden aan het Festival WeMakeThe.City welke plaatsvind in de week van 17-23 Juni 2019
in de Metropoolregio Amsterdam

TIJDENS DE EERSTE EDITIE VAN HET WEMAKETHE.CITY FESTIVAL HEBBEN AMSTERDAM EN VERSCHILLENDE GEBIEDEN IN DE METROPOOLREGIO VIJF DAGEN LANG IN HET TEKEN GESTAAN VAN DE GROTE EN URGENTE STEDELIJKE UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN. Samen met duizenden stadmakers, beleidsmakers, burgers, bedrijven, organisaties en wetenschappers werd zichtbaar welke grote vraagstukken gezamenlijk moeten worden aangepakt en hoe de kracht van de stad kan worden ingezet om dat daadwerkelijk te doen. Van belang zijn enerzijds de inzet van slimme user-centered digital tools, transparant en open voor iedereen; en anderzijds het constructief met elkaar samen werken volgens de Amsterdam Approach. Daarbij werken overheid, grote bedrijven en kennisinstellingen nadrukkelijk en structureel samen met mkb en start-ups, maatschappelijke organisaties en vooral ook met burgers en bottom-up initiatieven. Dit levert een stad op die meer verbonden is, met meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid naar elkaar en de leefomgeving, die als collectief een groot oplossend vermogen heeft ten aanzien van de uitdagingen van onze tijd.

CENTRAAL STOND HET VRAAGSTUK: IN WAT VOOR EEN STAD WILLEN WIJ LEVEN? PROFESSIONALS EN BEWONERS, LOKAAL, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL, BEKENDEN EN ONBEKENDEN HEBBEN ELKAAR ONTMOET OM TOEKOMSTBEELDEN, KENNIS EN AMBITIES UIT TE WISSELEN EN ERVARINGEN EN OPLOSSINGEN MET ELKAAR TE DELEN.

Het weekend gaf het podium aan burgers en sociaal ondernemers op allerlei plekken in de stad en regio die werken aan een inclusievere, veiligere, gezondere en duurzamere stad, wijk of buurt.